BPC

Om bedriftspresentasjon.no

Bedriftspresentasjon.no drives av BPC, som er en organisasjon drevet av studenter, for studenter, som drifter påmeldings- og brukerregistreringssystemene til bedriftspresentasjoner arrangert av mange av linjeforeningene ved NTNU. Systemet ble utviklet av to nanoteknologistudenter i 2009, og driftes nå av en linjeforeningsuavhengig, ideell organisasjon med føringer fra lederne i bedriftskontaktene i alle linjeforeningene som er med på samarbeidet.

  • Dersom du ønsker informasjon om eller ønsker å holde en presentasjon for sivilingeniørstudenter i nanoteknologi, ta kontakt med Bedriftskontakten i Timini.
  • Dersom du ønsker informasjon om eller ønsker å holde en presentasjon for sivilingeniørstudenter i fysikk og matematikk, ta kontakt med bedriftskomiteen til Nabla.
  • Dersom du ønsker informasjon om eller ønsker å holde en presentasjon for sivilingeniørstudenter i industriell kjemi og bioteknologi, ta kontakt med Industrikomiteen til HC.
  • Dersom du ønsker informasjon om eller ønsker å holde en presentasjon for sivilingeniørstudenter i marin teknikk, ta kontakt med Mannhullet BedriftsKontakt.
  • Dersom du ønsker informasjon om eller ønsker å holde en presentasjon for sivilingeniørstudenter i energi og miljøteknikk, ta kontakt med Emil-link.
  • Dersom du ønsker informasjon om eller ønsker å holde en presentasjon for sivilingeniørstudenter i bygg- og miljøteknikk, ta kontakt med Industrikontakten i H.M. Aarhønen.
  • Dersom du ønsker informasjon om eller ønsker å holde en presentasjon for sivilingeniørstudenter i ingeniørvitenskap og IKT, ta kontakt med bedriftskomiteen til Hybrida.
  • Dersom du ønsker informasjon om eller ønsker å holde en presentasjon for sivilingeniørstudenter i petroleumsteknologi, petroleumsgeologi og/eller geologi og bergteknikk (tekniske geofag), ta kontakt med Bedriftskontakt Berg.
  • Dersom du ønsker informasjon om eller ønsker å holde en presentasjon for studenter i finans eller samfunnsøkonomi, ta kontakt med ECONnect.
  • Dersom du ønsker informasjon om eller ønsker å holde en presentasjon for Society of Petroleum Engineers, Student chapter Trondheim, ta kontakt med SPE Trondheim.

Kontakt BPC

BPC-styret består for perioden 2015/16 av tre personer:
Leder: Hege Kristine Heyerdahl
Nestleder: Frode Håskjold Fagerli
IT- og kortleseransvarlig: Jonathan Reichelt Gjertsen
Web- og integrasjonsansvarlig: Jonathan Reichelt Gjertsen
 
E-post: styret@bedriftspresentasjon.no