BPC

IFE

IFETidspunkt: 27. October 2020 18:00
Påmeldingsfrist: 27. October 2020 18:00
Sted: S2
Totalt antall plasser: 50
Webside: https://ife.no/

Om presentasjonen:

*Lenke for de som ønsker å se presentasjonen hjemmefra, eller dersom man ønsker å stille spørsmål underveis! Spørsmål tas opp på slutten: *

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmY1MDMxYzgtZGYzMi00ZGE1LTk4MzYtNmMwYmI5OTM2NWNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e448ee75-7d0e-45c3-8f50-3a8092d9baf8%22%2c%22Oid%22%3a%227787e999-f0c2-4dbf-81b4-53b12c5ead8d%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

IFE inviterer til bedriftspresentasjon med bespisning!

IFE er et internasjonalt forskningsinstitutt for energi- og nukleærteknologi. Instituttets hovedformål er på ideelt og samfunnsnyttig grunnlag å drive forskning og utvikling innenfor energi- og petroleumssektoren, og å ivareta nukleærteknologiske oppgaver for Norge. Instituttet arbeider for et mer klimavennlig energisystem basert på fornybar og CO2-fri energi.

Temaer for denne bedpresen kommer til å være: hydrogenforskningen, batteriforskningen, digitalisering og cyber security. Presentasjonen er delt inn i to deler på 2x20 min. Det blir bespisning med burger fra Graffi Grill og drikke for alle deltakere underveis!

På grunn av smittevern er linjeforeningene delt i hver sin forelesningssal. Vi minner likevel om å holde avstand og god håndhygiene!

Dersom du ønsker vegetar/vegan/allergi, må dette meldes til eiviheg@stud.ntnu.no innen søndag. Vel møtt!

Oppdatering presentasjoner:

Tomas Nordlander, Research Director IFE Digital Systems:

Brief overall presentation IFE

Janis Danebergs, IFE Renewable Energy Systems (ENSYS)

Title: Why hydrogen became trendy, again

Content: The lecture will give a glimpse of the potential of hydrogen in tomorrow’s energy system and its roadblocks. The urge of development within research, industry and legislation will also be discussed.

Julia Wind, IFE Battery department

Title: Better Batteries

Content: Insights into current developments and challenges within battery research: from materials to applications.

Petter Kvalvik, IFE Digital Systems

Title: Digital human-centered transformation of the society

Content:

•Digital capabilities and strategic focus areas for research sector Digital Systems

•Applied research within Smart Cities and Industry 4.0 supported by big data, machine learning/AI and Human Computer Interaction.

•Our workplace (Culture, Values, Innovation, Ideation)

Vikash Katta, IFE Digital Systems

Title: A career in cybersecurity

Content: The importance of cybersecurity and workforce demand in industry, and cybersecurity R&D and career opportunities at IFE.

Åpen for følgende klasser:

class1class2class3class4class5class6Siv.ing Nanoteknologi: 50 plasser.