BPC

Rambøll

RambøllTidspunkt: 10. March 2020 17:15
Påmeldingsfrist: 09. March 2020 12:00
Sted: Rambøll sine lokaler
Totalt antall plasser: 50
Webside: no.ramboll.com

Om presentasjonen:

Bruavdelingen i Rambøll ønsker velkommen til bedriftspresentasjon hos Rambøll sine lokaler i Trondheim.

Rambøll er en global samfunnsrådgiver innen Bygg & arkitektur, Samferdsel & byutvikling, Energi, Vann, Miljø & helse og Management consulting.

I Norge er vi 1500 medarbeidere fordelt på 15 kontorer. På verdensbasis har vi totalt 15 500 medarbeidere, lokalisert i 35 land.

Bruavdelingen i Rambøll jobber med prosjektering, inspeksjon og vedlikehold av bruer. Med vår inngående erfaring

om bruens virkemåte og livssyklus utarbeider vi kostnadseffektive løsninger som forbedrer sikkerheten og reduserer reisetiden for trafikantene.

I vårt arbeid dekker vi hele bruens livssyklus, der hovedpunktene er:

Forprosjekt, detaljprosjektering, konkurransegrunnlag, inspeksjoner, kontrollberegninger og ombygning/utskifting.

Presentasjonen vil foregå på Rambøll sine lokaler, der det i etterkant vil bli bespisning i deres kantine og muligheter for speedintervju.


Ansvarlig for denne bedriftspresentasjonen er Daniel. Ta kontakt på danielmp@stud.ntnu.no for spørsmål eller allergier

Frist for påmelding/avmelding er mandag 09. mars klokken 12.00. Dette gjelder også for de som står på venteliste.

Åpen for følgende klasser:

class1class2class3class4class5class6Siv. ing Bygg og Miljøteknikk