BPC

Hydro

HydroTidspunkt: 14. November 2019 17:15
Påmeldingsfrist: 12. November 2019 23:59
Sted: B1
Totalt antall plasser: 40
Webside: https://www.hydro.com/no-NO

Om presentasjonen:

Påmeldingen er åpen


Hydros årlige bedriftspresentasjon for nanoteknologistudenter avholdes i år den 14. november klokken 17:15 i Berg B1. Dette er en kjempemulighet til å bli kjent med Hydro som bedrift og høre hvilke muligheter som finnes der. Presentasjonen er åpen for alle trinn.

Det blir tapasbuffet i kantinen i Kjelhuset etter presentasjonen.

Litt om Hydro:

Hydro er en global leverandør av aluminium med virksomhet i hele verdikjeden fra utvinning av råstoffet bauksitt til framstilling av valsede og ekstruderte aluminiumprodukter. Forskning og utvikling er en viktig del av Hydros strategi for å lykkes i et stadig tøffere aluminiumsmarked. Bedriften har i dag forskningssentre på Sunndalsøra, i Årdal og på Karmøy, for å nevne noen. Forskningen bidrar blant annet til forbedring og utvikling av den daglige driften på verkene, innføring av nye legeringer på markedet og høy kvalitet på eksisterende produkter.

For å nå disse målene kreves god kunnskap om dagens prosesser og om metallets fysikk. Dette være seg hvordan legeringselementene helt fra nano-nivå påvirker metallets egenskaper, hvordan mikrostrukturen utvikler seg i støpte produkter eller hvordan smeltekvaliteten påvirkes helt fra elektrolysecelle fram til støpeprosessen. Med en bred naturvitenskaplig bakgrunn kan en sivilingeniør i nanoteknologi passe godt inn i en forskerrolle i Hydro.

Arbeidshverdagen som forsker er variert med både praktisk og teoretisk arbeid, hyggelig arbeidsmiljø og muligheter for samarbeid med andre forskningsmiljøer og reising verden omkring. Selskapet har 22.000 ansatte i mer enn 40 land, vel 4.000 av disse i Norge. Med utgangspunkt i mer enn 100 års produksjon av fornybar energi, teknologiutvikling og nyskapende samarbeid tar Hydro sikte på å gi større livskraft til kundene vi betjener, og til samfunnet vi er en del av.

Åpen for følgende klasser:

class1class2class3class4class5class6Siv.ing Nanoteknologi: 40 plasser.